Zaznacz stronę

Moja ścieżka zawodowa

 • Praktyki logopedyczne w: Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, w NZOZ SANUS, Szkole Podstawowej Nr 55 i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie
 • Wolontriat logopedyczny w: Placówce wielofunkcyjnej Pogodny dom w Lublinie
 • Indywidualna terapia i diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna w NZOZ Poradnia Rodzinna
 • Wieloletnia współpraca z Niepublicznym Przedszkolem Językowo-Artystycznym „Król Maciuś Pierwszy”
 • Współpraca z Niepublicznym Przedszkolem Integracyjno-Językowym „Qbuś Puchatek” i Niepubliczną Szkołą Podstawową w Jezierni

Ukończone wybrane kursy i szkolenia:

 • Funkcjonowanie dzieci ze spektrum autyzmu (autyzm, HFA – wysokofunkcjonujące dziecko z autyzmem, zespół Aspergera).
 • Terapia ręki – jako forma wspomagania nauki pisania i uczenia się u dzieci w okresie wczesnoszkolnym.
 • Techniki wyciszające – jako forma wspomagania dziecka nadruchliwego lub nadwrażliwego.
 • Trening karmienia logopedycznego od postaw.
 • Kinesiotaping z podejściem Esther de Ru.
 • Masaż logopedyczny od podstaw.
 • AAC. Wprowadzenie alternatywnych metod komunikacji u osób z autyzmem.
 • Szkolenie z pierwszej pomocy medycznej.
 • Kurs podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS) u osób dorosłych oraz zastosowanie AED.